VÅRA GUIDER

 

OM TIME TRAVEL TOURS

Time Travel Tours anordnar historiska guidningar, vi gör guidade tidsresor. Det innebär att vi vill att ni ska uppleva en historisk epok i våra guidningar. Ni ska inte enbart uppleva en plats historia utan också den epok som platsen kommer ifrån.

När vi guidar gör vi en resa till en plats från en annan tid, som tidsresor ska vara.

 

Time Travel Tours ägs av Angus Carlsson som också är en av guiderna, den andra guiden heter Jonathan Olsson. Vi är två serviceinriktade historienördar som älskar att guida. Vi bor båda två i Vallentuna kommun där vi just nu har de flesta av våra guidningar. Vi har en god förankring i bygden, men vi planerar att i framtiden också guida mer utanför Vallentuna.

Vi har utökat med guidningar i Täby och Upplands Väsby kommun samt stadsvandringar i Sigtuna och Stockholm.

 

När vi inhämtar information till våra manus använder vi oss av böcker av erkända och utbildade historiker och/eller arkeologer. Vi använder också information från Stockholms läns museum och Historiska museet.

Angus Carlsson

 

Jag är mycket intresserad av historia och service. Jag har jobbat som guide innan jag startade Time Travel Tours och fått mycket beröm av både svenska och internationella besökare. Jag är uppväxt i Orkesta, en bygd med mycket historia och jag blev från tidig ålder intresserad av det förflutna och hur det lever kvar i dagens samhälle.

 

Tidigt blev jag också intresserad av turism och att resa. För 3-4 år sedan började jag guida och när jag träffade Jonathan hittade jag min like. I februari 2014 tog vi en cykeltur i Orkesta och jag visade honom bygdens historiska sevärdheter. Han var imponerad och det var tydligt att vi både hade ett mycket starkt intresse för historia.

Jag guidar er på svenska och engelska.

 

Jag är utbildad inom Kulturarvsanalys, Isländska och Fornnordisk religion och Vikingatida texter på Stockholms och Uppsala universitet. Utöver mina kurser älskar jag att förkovra mig i fakta om vikingatiden och Vallentunas historia.

Jonathan Olsson

Jag är en historieintresserad fotograf, guide och pilgrimsvandringsledare med säte i Vallentuna.

Jag gillar att guida och vill under en guidning kunna ge besökaren en "wow"-upplevelse, något de kommer att minnas efteråt.

 

Är som guide utbildad "Auktoriserad Runriketguide" och "Auktoriserad Uppsalaguide" samt guidar både i Sigtuna och på ett flertal platser norr om Stockholm.

I bagaget bär jag med mig b.la en anställning på Statens Historiska Museum och lite universitetskurser.

 

Har läst lite olika genom åren. En om vikingatiden "Viking age in northern europe and along the eastern roads" på Stockholms universitet och två om förhistorien.

"Celtic history and culture" (bronsålderns- och äldre järnålderns Europa) via Uppsala universitet.

Den senaste var "Forntiden och närmiljön som resurs i undervisningen" med fokus på sten-, brons- och järnålder och hur man gestaltar detta i skolundervisningen.

Förutom det har jag snappat upp lite saker under min tid på Historiska museet. Läser också mycket historisk litteratur och går på olika seminarier och kurser om allt från kyrkohistoria till 1800-talet.

 

Jag har fotograferat de flesta bilderna här på hemsidan och är intresserad av de flesta historiska epoker men speciellt yngre järnålder (vendeltid och vikingatid) och kristendomens äldsta historia i Sverige.

 

Förutom svenska guidar jag er gärna på engelska.

VISION OCH KÄRNVÄRDEN

 

Vision

 

Att vara det ledande företaget på historiska guidningar i hela Stockholmsregion och att levera fantastiska historiska guidningar enligt våra kärnvärden.

 

Kärnvärden

 

Bildande

 

Våra aktiviteter förmedlar fakta och kunskap som du som besökaren inte redan visste. Vi förmedlar fakta med starkt stöd bland forskare, historiker och arkeologer. Om det finns motstående teorier tar vi upp båda och presenterar dem på ett objektivt sätt.

 

Engagerande

 

Våra aktiviteter bidrar till att stärka ditt intresse för historia och väcka en nyfikenhet oss dig. Du ska bli inspirerad till att lära dig mera av oss och andra källor.

 

Tankeväckande

 

Våra aktiviteter besvarar inte bara frågor utan sår även frön till att du ställer egna frågor i efterhand och börjar fundera, resonera och jämföra historiska samband. Det finnas alltid något i våra aktiviteter som besökaren kommer att i efterhand reflektera över.

 

Flerspråkiga

 

Allt vi gör kan ske på både engelska och svenska och gärna på flera språk om det är möjligt. Flerspråkighet öppnar många möjligheter och förbättrar servicen till våra besökare, alltså dig.

 

Servande

 

I allt vårt arbete står du och andra besökares behov/önskemål i centrum. Vi är tillmötesgående, problemlösande och respektabla. Vi hjälper besökaren i varje steg för att ge denne en härlig upplevelse.

 

Upplevelsefullt

 

Våra aktiviteter är upplevelser, besökarna känner historiens vingslag runt omkring sig. Genom att använda olika hjälpmedel och smarta guideknep strävar vi efter att skapa starka minnen!

 

Vårt löfte till besökaren: Vi erbjuder dig pengarna tillbaks om vi har gjort något grovt fel eller om du är missnöjd med servicen och guidningen. Detta löfte gäller för privata bokningar och gruppbokningar. Ej schemalagda guidningar.

Om våra guideplatser

Samanlagt guidar vi på ett trettiotal platser i nuläget,

främst norr om Stockholm, och de blir ständigt fler!

Alla dessa kan bokas från 30 minuter till 2 timmar.

 

Under våren 2017 utökas repetoaren med...

* Vandring, Kungamördaren Anckarströms Lindö (1h)

* Guidning, Vendeltidens båtgravar i Valsgärde (Uppsala) (sommaren 2017)

* Stadsvandringar i Sigtuna (NY)

* Stadsvandringar i Stockholm (NY)

* Wenngarns barockslott (kommande)

* Kombinationsturer 3 st

1. Vikingar runt Vallentunasjön + Stadsvandring i Sigtuna.

2. Vikingar runt Vallentunasjön och världsarvslistade Markim-Orkesta.

3. Stadsvandring i Sigtuna + Wenngarns barockslott

 

Bil- och bussturer är möjliga vid privat- och gruppbokning.

Stadsvandringar är tillgängliga både i Gamla Stan, Sigtuna och till sommaren också Uppsala.

 

Svensk historia / Förhistoria

Vasakullen (Gustav Vasa/1500-tal)

 

Vaxtuna gravfält (bronsålder)

 

Stadsvandring i Gamla Stan

 

Stadsvandring i Sigtuna

 

Historiska vandringar på Pilgrim Vallentunas leder med tema;

Svensk historia, Vikingatid eller Vikingatid och medeltid

 

Vikingatid (800-1050 e.kr)

Arkils tingstad

 

Snåttsta i Markim

 

Jarlabankes bro

 

Broby bro

 

Vallentuna kyrka

 

Orkesta kyrka

 

Runt Vallentunasjön ( Runrikets nio stop )

 

Vendeltid (500-800 e.kr)

Valsgärde (Uppsala, sommaren 2017)

 

Nordians hög

 

Vada sjökullar

 

Hövdingaparken i Vallentuna Centrum

 

Kyrkohistoria (medeltid till idag)

Kårsta kyrka

 

Össeby-Garns kyrka

 

Orkesta kyrka

 

Markims kyrka

 

Frösunda kyrka

 

Vallentuna kyrka

 

Vada kyrka

 

Lagga kyrka (Uppsalatrakten)

 

Rö kyrka (Knivsta)

 

Funbo kyrka (Uppsalatrakten)

 

Knutby kyrka

 

Fresta kyrka (Upplands Väsbytrakten)

 

Med mera

 

 

 

Idéprogram för Vallentunas besöksnäring.

Starta en turistbyrå i Kulturhuset.

 

Kommunens turistbyrå ska kunna sälja Vallentunabaserade företagares produkter direkt i turistbyrån. Kommunen anställer ny personal som bemannar turistbyrån under Kulturhusets öppettider.

 

En turistbyrå är mycket nödvändig för att sprida information till besökare och invånare om kommunens rika historia och kulturliv. Vallentuna är en kulturell kommun som spenderar dubbelt så mycket pengar på kultur som jämfört med Täby kommun och Upplands Väsby kommun. En turistbyrå ger oss som kommun möjlighet att verkligen visa upp all kultur som våra skattepengar skapar och kan öka överskotten/vinsterna för att ge ytterligare pengar till framtida kultursatsningar.

 

 

Sätta upp kommunala informationsskyltar om turistnäringen vid 10 platser i kommunen.

 

En turistbyrå fyller dock inte hela informationsbehovet i en landsbygdskommun som Vallentuna. Eftersom tätorten ligger i södra änden av kommunen så behövs det kompletteras med informationsrika informationsskyltar på 10 andra platser i kommunen. Dessa ska ha permanent och utbytbar information från kommunen men även en del där företag kan sätta upp information om sina verksamheter.

 

Ta fram ett kommunalt stödpaket till besöksnäringsföretag. Stöd ska kunna sökas för att utveckla och ta fram nya projekt

 

Vallentuna kommun bör toppa sina kultursatsningar med ett stödprogram för turistnäringen. Stödprogrammet ska ligga på 2 miljoner kronor per år under en prövoperiod om 5 år. Betalningar ska kunna ske till alla besöksnäringsföretag som vill utveckla något befintligt projekt eller skapa ett nytt projekt. Summan per företag ska vara minst 20 000 kr per projekt och max 50 000 kr. Stöd kan betalas ut för 2 projekt varje år. Jag vill betona att jag föreslår ett stöd (bidrag) och inte ett lån. Pengarna ska utbetalas av kulturnämnden efter företagsindviduell prövning. Kulturnämndens budget för 2014 låg på 38 miljoner kronor och således är stödprogrammet budgetmässigt hållbart.

 

Ta också fram ett kommunalt låneprogram för besöksnäringsföretag som vill ha pengar till större utvecklingsprojekt

 

Stödprogrammet bör kontrolleras av ett kommunalt låneprogram för besöksnäringsföretag som behöver göra större investeringar. Programmet sak omfatta 4 miljoner kronor som ska ingå i Kulturnämnden, Fritidsnämnden och Kulturnämndens budget. Låneprogrammet har en mer begränsad och striktare inriktning än stödprogrammet. Lånen får ligga på högst 250 000 kr med en ränta på 4 % per år, en lägre ränta än vad statliga Almi har. Det ska ställas höga prestationskrav på de företag som vill låna pengar och det ska vara tydliga regelbundna kontroller av företagets möjlighet att fortsatt betala tillbaka lånet.

 

Kommunen ska bjuda in alla besöksnäringsföretag till regelbundna utvecklingsmöten där företagarna får lyfta frågor till kommunen

 

Kommunen dialog och lyssnande till företag måste stärkas, så även för besöksnäringsföretagen. Särskilda dialogmöten för besöksnäringsföretag ska hållas en gång i kvartalet där ansvariga på kommunen ska medverka tillsammans med alla företag som har relevans inom besöksnäringen.

 

 

Kommunen ska med alla tillgängliga medel verka för ett utökat samarbete mellan företag och föreningar.

 

De tjänstemännen som är ansvariga inom kommunen ska försöka para ihop företag/föreningar och föreslå/ge idéer på samarbeten.

 

Det finns i dagens samhälle en för tydlig uppdelning mellan vad föreningar ska syssla med och vad företag ska syssla med. Det måste lättas upp en aning och där kan kommunen spela en stor roll för att förbättra situationen. Det finns bland föreningarna ibland en rädsla för att samarbeta med företag. Detta hindrar utvecklingen av kommunens besöksnäring och skapar en spricka mellan olika typer av organisationer i vårt Vallentuna.

 

Avsätt 500 000 kronor till ett marknadsföringspaket som ska marknadsföra hela kommunen som destination mot övriga Sverige och omvärlden.

 

Vallentuna kommun är fantastisk. Kommunens historia är mycket anrik och här finns massor med historia. Men det är inte bara kvantitet utan också en stor kvalitet genom mycket speciella platser och sevärdheter som på olika sätt är unik i Sverige och förstås även Världen. Dock är Vallentuna väldigt okänd bland utlänningar i Europa och övriga världen. Även boende utanför Stockholmsregionen har liten kännedom om Vallentuna. Därför måste kommunen börja marknadsföra Vallentuna utåt. Detta ska göras genom att deltidsanställa en person på 120 000 kr per år. Resterande 380 000 kr ska användas för att denna person ska pumpa ut excellent destinationsmarknadsföring mot omvärlden. För att det ska kunna komma turister till Vallentuna krävs det att man bygger upp all marknadsförings grund, nämligen kännedomen. Den finns inte i tillräckligt hög grad. Utan den kommer aldrig en stark besöksnäring kunna utvecklas i Vallentuna, trots vår höga potential.

 

Avsätt 1 miljoner extra kronor i relevanta budgetar för bygga/rusta viktiga kulturminnen

 

När turisterna börjar komma mer och mer så måste de ju mötas av vackra och välskötta kulturminnen. Det är i huvudsak inget fel på detta idag men det finns platser som behöver göras i ordning bättre. Kommunen får avsätta 1 miljon kronor till utredning och genomförande av detta.

 

Protestera mot alla landstinget/sl/arrivas nedskärningar i kollektivtrafiken på glesbygden och landsbygden

 

Kollektivtrafiken är central för att Vallentuna ska kunna utveckla en ekologiskt hållbar besöksnäring.

Utan möjlighet för alla att ta sig runt snabbt och billigt skadas besöksnäringen precis som övriga samhället. Det är därför jätteviktigt att vi fortsätter att protestera mot nya nedskärningsplaner.

 

Kommunen ska göra en utredning på om det är möjligt att återuppta processen för att världsarvsklassa kulturlandskapet Markim-Orkesta

 

RAÄ ville att Markim-Orkesta skulle bli ett världsarv, tyvärr var en majoritet av markägarna emot det vilket gjorde att de kunde lägga ”veto” mot planerna. Markim-Orkesta togs 2011 bort från den tentativa världsarvslistan men vi måste se till att få det den igen. Socknarna förtjänar att vara världsarv och det finns ett stort egenvärde i det.

Men det finns också starka instrumentella skäl till att försöka få in det på den tentativa listan igen. De kan punktas upp så här:

 

* Förstärkt sockenlokal och kommunalokal identitet, kommunen får i världsarvet en symbol som gör att kommunen förknippas med något på en global arena.

 

* En enorm boost för den framväxande besöksnäringen i Vallentuna kommun.

* En möjlighet för hårt kämpande lantbruk och jordbruk att hitta en betydelsefull bisyssla som kan rädda gårdars ekonomi.

 

* Ett skydd och en starkare reglering mot exploatering som inte har något välförankrat lokalt stöd.

 

* En starkare kommunal och sockenlokal ekonomi som kan bidra till Markim-Orkesta och övriga Vallentunas utveckling.

 

Utredningens syfte ska vara att ta reda i detalj på varför det inte gick att få med sig markägarna på planerna. Det som tidigare har lyfts fram har varit att man har varit rädd för UNESCO regleringar och att det funnits lite information vad en världsarvslistning skulle innebära för markägarna. Samma problem fanns på Södra Öland när det kulturlandskapet skulle bli världsarv, men där fick man markägarna (bönderna) att svänga från kraftigt negativ inställning till positiv majoritet.

Utredingens mål ska vara att få fram vad som behöver göras för att hitta en lösning som tillräckligt många markägare känner sig bekväma med.

 

Det bör också utredas om Runriket kan ingå i det här världsarvet så att det blir som att skicka in ett nytt objekt på listan, ett vikingavärldsarv. Då skulle också både Täby och Vallentuna kunna stå bakom världsarvskandidaturen vilket skulle kunna ge extra tyngd. Det är också mindre jordbruksmark numera runt Vallentunasjön vilket skulle underlätta processen där. Ett alternativ är också att sikta på att Runriket ensamt ska bli världsarv.

 

Inkludera några till sevärdheter i Runriket och Runriketsdagsfirandet

 

Runriket är ett bra fokusområde men många viktiga och fantastiska runstenar kommer inte med för att de inte ligger vid Vallentunasjön. Detta borde lösas med att Runriket får några utstickare, utposter i andra delar av Vallentuna kommun. De sevärdheter som är så fantastiska att de bör läggas till är:

 

Granbyhällen vid Granby gård utanför Lindholmen, Orkesta. Den bör läggas till av många skäl. För det första är det en av de största ristningarna i världen. För det andra ligger den i ett världsarvskandidatområde och fornlämningsområdet är ett fantastiskt exempel på en vikingatida gårdslämning, något som Runriket saknar.

Orkestastenen vid Orkesta kyrka för att den är en unik Englandssten. Det saknas exempel på västerledsplundringen bland nuvarande runstenar i Runriket.

 

Snåttsta, Markim. En mäktig gård som med sin unika kvinnohistoria förtjänar att vara med i Runriket!

INFORMATION OM VÅR TILLGÄNGLIGHET:

 

FRÅN OCH MED MARS 2017 OCH FRAMÅT ÄR VI TILLGÄNGLIGA ALLA DAGAR, ÅRET RUNT. MED UNDANTAG AV SVENSKA HÖGTIDER DÅ VI TAR LEDIGT.

KONTAKT

 

+46737289670

 

info@timetraveltours.se

COPYRIGHT: TIME TRAVEL TOURS, 2014-2020

SOCIALA MEDIER

RECENSION

 

"Är så imponerad av de unga killarnas företag. Var med vid en guidning vid Vada Sjökullar. Det var spännande, intressant och inspirerande. Kände att jag ville veta mer. Passa på att ta tillfället i akt och häng med på en av deras guidningar. Värt varenda sekin!" Länk till recension

VÅRA GUIDNINGAR I VALLENTUNA , TÄBY OCH REGION STOCKHOLM

Buss- och bilturer möjliga vid privat- och gruppbokning.

 

Svensk historia / Förhistoria

Vasakullen (Gustav Vasa/1500-tal)

 

Vaxtuna gravfält (bronsålder)

 

Stadsvandring i Gamla Stan

 

Stadsvandring i Sigtuna

 

Historiska vandringar på Pilgrim Vallentunas leder med tema; Svensk historia, Vikingatid eller Vikingatid och medeltid

 

Vikingatid (800-1050 e.kr)

Arkils tingstad

 

Snåttsta i Markim

 

Jarlabankes bro

 

Broby bro

 

Orkesta kyrka

 

Runt Vallentunasjön ( Runriket )

 

Vendeltid (500-800 e.kr)

Valsgärde (Uppsala, sommaren 2017)

 

Nordians hög

 

Vada sjökullar

 

Hövdingaparken i Vallentuna Centrum

 

Kyrkohistoria (medeltid till idag)

Kårsta kyrka

 

Össeby-Garns kyrka

 

Orkesta kyrka

 

Markims kyrka

 

Frösunda kyrka

 

Vallentuna kyrka

 

Vada kyrka

 

Lagga kyrka

 

Rö kyrka

 

Funbo kyrka

 

Knutby kyrka

 

Fresta kyrka (under kyrkohistorisk busstur)

 

Med mera

 

VÅRA GUIDER

 

Angus Carlsson

* Minst 5:e generation i Vallentuna kommun. Lokalguide ut i fingerspetsarna.

 

* 4 års guideerfarenhet trots sin unga ålder.

 

* Kurser i Kulturarvsanalys, Fornnordisk religion, Vikingatida texter, Isländska + många böcker och annan självinläsning.

 

* Utbildar sig till Auktoriserad Stockholmsguide

KORT OM OSS

 

Time Travel Tours anordnar historiska guidningar, vi gör guidade tidsresor. Det innebär att vi vill att ni ska uppleva en historisk epok i våra guidningar. Ni ska inte enbart uppleva en plats historia utan också den epok som platsen kommer ifrån. När vi guidar gör vi en resa till en plats från en annan tid, som tidsresor ska vara.

 

Läs mer om oss här!

MEDLEMSKAP, SAMARBETEN OCH PARTNERS

GE OSS EN RECENSION!