Andra dagsturer (sida under konstruktion)
VIKING TOURS STOCKHOLM

Vikingar runt Vallentunasjön

bil, buss, cykel eller vandra

 

Följ med på en tur runt Vallentunasjön och upplev traktens anrika vikingahistoria.

* Turen går att ta på 3h, 5h eller 8h

* Turen går att ta via fotvandring, cykel och med bil eller buss.

 

Välkommen till ett gammalt Sverige, välkommen till en värld som är både okänd och känd för oss!

 

Vi möts upp vid Vallentuna station och reser sedan tillbaka 1000 år i tiden. Vi besöker 4 vikingatida sevärdheter; Arkils tingstad, Jarlabankes bro, Gällsta och Jarlabankes runsten vid Vallentuna kyrka.

 

Arkils tingstad

Vid Arkils tingstad får du höra om det vikingatida samhället, hur det styrdes av stormännen vid tingsplatsen. Lär dig också om runor, runstenar, vikingarnas lagar och moral, kommunikationsleder och fartyg.

 

Jarlabankes bro

Hör historien om den uppländska stormannen Jarlabanke. Han var en mycket stolt (eller ska man säga skrytig) man som reste flera runstenar för hedra sig själv. Han reste dem också med han levde, det hörde inte till vikingatidens vanligheter.

 

 

Gällstas runstenar

Vid Gällsta finns 4 runstenar som berättar om en släkt i 4 generationer. Hör om släktgårdar och själva släktens betydelse i det vikingatida samhället. Lär dig också om hur en vikingatida gård var uppbyggd.

 

Vid Jarlabankesstenen bredvid Vallentuna kyrka berättar vi om runstenarna och deras koppling till kristendomen. Hör om den tidiga kyrkan i Sverige och hur den skilde sig från katolicismen.

 

PRIS

 

450 kr/person

 

Vanlig tid är 09.00-13-30.

Se avgångar i vår kalender. Eller boka en egen tid, högre priser kan då tillkomma.

 

Bland vikingar, runstensbroar och vendelgravar

bil eller buss

 

Följ med oss på en tur på 3h, 5h eller 8h i Östra Vallentuna och upplev den rika runstensbygdens vikingahistoria!

 

Vi möter er vid Vallentuna station och reser sedan tillbaka 1000 år i tiden.

Vi besöker flera sevärdheter från vikingatiden. Bl.a Vada Sjökullar, Lingsbergs Runstensbro, Arkils tingstad, Jarlabankesstenen vid Vallentuna kyrka mm.

 

Arkils tingstad

Vid Arkils tingstad får du höra om det vikingatida samhället, hur det styrdes av stormännen vid tingsplatsen. Lär dig också om runor, runstenar, vikingarnas lagar och moral, kommunikationsleder och fartyg.

 

 

Jarlabankesstenen bredvid Vallentuna kyrka berättar vi om runstenarna och deras koppling till kristendomen. Hör om den tidiga kyrkan i Sverige och hur den skilde sig från katolicismen.

 

Vada sjökullar

Vid Vada sjökullar berättar vi om vendeltiden, epoken som lade grunden till vikingatiden.Vi kan inte förstå vikingatiden om vi inte förstår vendeltiden.

 

PRIS

 

450 kr/person

 

Vanlig tid är 09.00-13-30.

Se avgångar i vår kalender. Eller boka en egen tid, högre priser kan då tillkomma.

 

 

Vikingar Guidning Vallentuna Stockholm. Jarlabankes bro.
Vikingar Guidning Vallentuna Stockholm. Jarlabankes bro.

Bland altarskåp, kalkmålningar och medeltidskyrkor

Bil, buss eller cykel

 

Välkommen att upptäcka Vallentunas församlingskyrkor under 3h, 5h eller 8h med oss!

 

* Runstenar

* Dopfunt från 1100-talet

* Stenmästarsignaturer från 1100-talet

* Medeltida kalkmålningar från 1450-talet

* Senmedeltida altarskåp

* Romansk och gotisk arkitektur

* Krucifix från 1300-talet

* vapensköldar från 1600-talet

*Hör varje kyrkas egen och unika historia!

 

Besök Vallentuna kyrka, Markims kyrka, Orkesta kyrka och Frösunda kyrka. Fyra kyrkor med en mycket spännande historia. Läs nedan om varje kyrka.

 

Vallentuna kyrka

Fokus på den äldsta kyrkan i Sverige/Vallentuna och kyrkbyggandet. Vi berättar om boomen av stenkyrkor och hur stenmästare från Jylland, England och Tyskland lärde svenskarna att bygga i sten.

.

Lär dig om vad runstenar har för koppling till kyrkorna och hör om vallentunakalendariet, den äldsta svenska boken.

 

Frösunda kyrka

Hör om Maria-altarskåp, klockstölder från Ryssland, spåren efter en vikingatida träkyrka och om helgons dramatiska och mycket smärtsamma öden.

 

Ett av de äldsta föremålen i kyrkan är en dopfunt från 1100-talets Sigtuna lär dig mer om den och andra spännande föremål i kyrkan.

 

 

Orkesta kyrka - kalkmålningar

Orkesta kyrka har fantastiskt vackra kalkmålningar som är från 1400-talet. Kyrkan kan också vara Gustav Vasas dopkyrka. Vi berättar om honom och hans påverkan på Sverige, reformationen.

 

Markims kyrka

Vid kyrkan har man hittat en St:Larskälla där bönderna offrade mynt under 1600-talet och man tror också att kyran är byggd på en hednisk offerplats.

 

Markims kyrka har också många symboliskt spännande och vackra kalkmålningar. Dörren i vapenhuset är medeltida och har väldigt vackra beslag. Men beslagen är inte bara vackra, den hade en stark symbolisk folktroende innebörd för medeltidens Markimsbor.

 

PRIS

450 kr/person

 

 

Vanlig tid är 09.00-13-30.

Se avgångar i vår kalender. Eller boka en egen tid, högre priser kan då tillkomma.

 

 

I ödekyrkor, vid altarskåp och 1500-talsmadonnor

Bil eller buss

 

Välkommen att upptäcka kyrkor i Vallentuna härad och Össeby församling under en dag med oss!

Turen går att ta på 3h, 5h eller 8h.

 

* Unika medeltida kalkmålningar från 1300- och 1400-talet

* Runstenar

* Senmedeltida altarskåp

* Dopfuntar från 1250-talet

* krucifix från 1400-tals-krucifix

* 1500-talsmadonnor

* romansk och gotisk arkitektur

* vapensköldar från 1600-talet

Hör varje kyrkas egen och unika historia!

 

Besök Vallentuna kyrka, Angarns kyrka, Össeby kyrkoruin, Össeby-Garns kyrka, Vada kyrka och Kårsta kyrka.

 

Läs nedan om varje kyrka.

 

Täby kyrka

Täby församling är en av Sveriges runstensrikaste. De flesta stenarna är från 1000-talet, det århundrade, som man antar att "vite Krists lära" blev officiell i Uppland.

 

Kyrkan är känd för sina väldigt vackra kalkmålningar av Albertus Pictor vars målnings "Döden spelar Shack" inspirerade Ingmar Bergmans film "Det sjunde inseglet"

 

Vallentuna kyrka

Kyrkan är känd för sina starka kopplingar till Vallentunakalendariet, den äldsta svenska boken. Men även för att här finns en runsten med rim. Den första kända rimtexten i Sverige.

 

 

Angarns kyrka

Vid Angarns kyrka finns hela 4 runstenar som alla berättar varsin livshistoria.

 

Össeby-Garns kyrka och kyrkoruin

Ett krucifix från 1300-talets början utgör altarprydnaden i Össeby-Garns kyrka. Ett av flera spännande inventarier. Kyrkoruin är den gamla sockenkyrkan som övergavs och läts förfalla under 1800-talet.

 

Vada kyrka

Här begravdes Gustav II Adolfs synder. Hör historien om holländskan Margareta Stoltz och hennes livsöde som tog henne till att bli ägare över i princip hela Vada socken.

 

Kårsta kyrka

Över kyrkans altare hänger ett altarskåp från 1400-talets slut. Det består av ett mittenparti med två flyglar som är dekorerade med snidade och förgyllda träfigurer.

 

PRIS

450 kr/person

 

Vanlig tid är 09.00-13-30.

Se avgångar i vår kalender. Eller boka en egen tid, högre priser kan då tillkomma.

 

 

3-timmarsturer

Bil eller buss

* Vikingar runt Vallentunasjön (populär)

* I vikingarnas spår

* Vikingar, runstensbroar och vendelgravar

* Vid altarskåp, kalkmålningar och

medeltidskyrkor

* Stadsvandring i Sigtuna och Wenngarns

barockslott (kommer våren/sommaren 2017)

* I ödekyrkor, vid altarskåp och 1500-

talsmadonnor

Vandra eller cykla

* Vikingar runt Vallentunasjön

* Från vikingatid till vasatid - vandring i

Orkesta

* Kungamördaren Anckarströms Lindö (1h)

(kommande vandring)

* Stadsvandring i Sigtuna utökad version (NY)

 

5-timmarsturer

Bil eller buss

* I Vikingarnas spår (populär)

* Bland vikingar, runstensbroar och

vendelgravar

* Vid altarskåp, kalkmålningar och

medeltidskyrkor

* Stadsvandring i Sigtuna, Wenngarns

barockslott och Wiby (vår/sommar 2017)

* I ödekyrkor, vid altarskåp och 1500-

talsmadonnor

* Vikingar runt Vallentunasjön

Vandra eller cykla

* Vasa, Vikingar och Vendelgravar - 1000 år

av historia (populär vandring)

* I Vikingarnas spår

* Vikingatid, vendeltid och kyrkohistoria i

Markim

 

8-timmarsturer

Bil eller buss

* I Vikingarnas spår + Stadsvandring i Sigtuna

* Bland altarskåp, kalkmålningar och helgon-

statyer (specialtur med konsthistoriskt fokus)

* Vikingar runt Vallentunasjön inkl. en

guidad tur i världsarvskandidaten Markim-

Orkesta (NY)

* Vikingar runt Vallentunasjön + en spännande Stadsvandring i Sigtuna (NY)

Vandra eller cykla

* Vasa, vikingar och vendelgravar - 1000 år av historia (rekommenderas för cykel)

* Vikingar runt Vallentunasjön

* Vid altarskåp, kalkmålningar och

medeltidskyrkor

Orkesta kyrka. Guidning. Kyrksafari. Kyrkor. Kyrkohistoria. Religion. Kristendom i Sverige.
Orkesta kyrka. Guidning. Kyrksafari. Kyrkor. Kyrkohistoria. Religion. Kristendom i Sverige.

Specialtur konsthistoria

Bland helgon, altarskåp och kalkmålningar (8h)

bil eller buss

Sverige har världens finaste och mest orörda konstsamling bevarad från medeltiden och det är den vi ska titta närmare på!

 

Ta chansen och se de undangömda guldkornen som väntar bortom de stora turistfällorna som Domkyrkan och Storkyrkan!

 

Vi har valt ut några av de finaste och häftigaste sockenkyrkorna nära Stockholm. Dessa har unika inventarier som altarskåp, kalkmålningar, helgonstatyer, sakramentsskåp och är byggnadsmässigt häftiga kyrkor!

 

* Hör om den kyrkans historia från 800-talet

tills idag med fokus på 1100-1600-talen.

* Se Römadonnan, en av 48 st Romanska

skulpturer från 1100-talet

* Krucifix från 1200, 1300 och 1400-talet.

* Aldrig överkalkade medeltida kalkmålningar

av Albertus Pictors verkstad

* Medeltida ljuskronor

* madonnor från 1300 och 1400-talet

* Bevarade väggmålningar från 1440-talet

* Runstenar

* Senmedeltida altarskåp från nordtyskland

* Dopfuntar från 1200-talet

* Romansk och gotisk arkitektur

* vapensköldar från 1600-talet

 

Hör varje kyrkas egen och unika historia!

Besök Rö kyrka, Knutby kyrka, Funbo kyrka och Lagga kyrka med oss.

 

Turen kommer att handla om den svenska kyrkans historia med fokus på de konstverk vi hittar i våra kyrkor.

Ni kommer b.la. få höra om missionstiden, etablerandet av kyrkorna och problemen kring stormännen, bråken kring stiftbildningen, rädslan för de mörka krafterna och hur de försökte bemästras.

 

Vi berättar om hur liturgins förändringar och tidens konstideal påverkade olika inventarier och bidrog till olika rumsliga förändringar, vilket vi kommer se på de olika stoppen.

I Vikingatidens spår

inkl. Stadsvandring i Sigtuna

3h/5h/8h (populär)

bil eller buss, cykel eller vandra

 

Gör ett besök till vikingatiden för några timmar!

Upphämtning och avlämning vid ert hotell eller boende i Stockholms innerstad ingår!

 

Lär dig allt om den spännande och ikoniska vikingatiden. Besök en rad spännande, häftiga och ikoniska platser i själva hjärtat av vikingatidens värld, platsen där de flesta av Sveriges 2500 runstenar finns; Runriket i Vallentuna 2.5 mil norr om Stockholm.

 

De olika turerna har olika stop och de redivisas här var för sig här nedan.

* Endast 8h-turen inkl. ett besök i Sigtuna.

* Lunchstop är inkluderat i 5h och 8h-turen.

* 3h Vikingar kan ses med cykel eller vandring.

* 5h Vikingar kan även ses med cykel

 

8h inkl. Stadsvandring i Sigtuna

* Broby Bro

Möt vikingakvinnan Estrid

 

* Arkils tingstad

Vikingatida lag och ordning

 

* Gunnes Gårds rekonstruerade vikingagård

Upplev livet på en äkta vikingatida gård

 

* Stadsvandring i Sigtuna inkl lunch

Lär känna Sveriges äldsta stad! Vikingatidens

stad, museet, kyrkoruiner, klosterkyrkan mm

 

* Nordians hög

Ett besök till Vendeltidens stormannahem

 

* Husbyöhns Islandshästgård

Se Islandshästar, vikingarnas hästtyp

 

* Orkesta kyrka

"Ulv har i England tagit tre gälder"

 

* Jarlabankes Bro

"Jarlabanke lät resa dessa stenar efter sig själv

medan han själv levde"

 

 

5h I Vikingatidens spår

* Vada Sjökullar

En vendeltida centralplats

 

* Lingsbergs bro

Runstensbro i vildmarken

 

* Vallentuna kyrka

Tidigmedeltid och kyrkohistoria

 

* Arkils tingstad

Lag och ordning under vikingatid

 

* Jarlabankes bro

Möt stormannen Jarlabanke

 

* Broby bro

Platsen där Estrid dog

 

3h I Vikingatidens spår

* Arkils Tingstad

Vikingatida lag och ordning

 

* Jarlabankes Bro

Möt stormannen Jarlabanke

 

* Broby Bro

Platsen där Estriid begravdes

 

* Vallentuna kyrka

Tidigmedeltida stenmästarsignaturer och kyrka

 

Viktig Information om turerna:

* Endast 8h-turen innehåller ett besök i Sigtuna.

* Ett lunchstop ingår i 5h och 8h-turen.

* 3h-turen kan ses via cyckel eller gång

* 5h-turen kan tas via cykel

* Alla turtider räknar med upphämtning och lämning i centrala Stockholm, om du startar i Vallentuna eller Täby kan det finnas tid för flera stop!

Stadsvandring i Sigtuna och Wenngarns Barockslott (3h)

(kommande tur)

bil eller buss

 

Upplev en hissnande stadsvandring i Sigtuna genom seklerna tillbaka till vikingatidens och medeltidens stad!

 

Kombinera den vandringen med ett besök på det närbelagda barockslottet Wenngarn där b.la Magnus Gabriel De La Gardie bott, den mest slösaktiga mannen i Svensk historia.

 

Sigtuna

Låt oss visa Sigtunas historia på ett roligt, lekande och spännande sätt. Hör om massgraven vid St Lars kyrkoruin, gå på vikingatidens vägsträckning och hör om stadens grundande och utvecklingen till handelsstaden Sigtuna och Sveriges första biskopssäte!

 

Wenngarn

Hör om 1600-talet och dess adelsmän, drottnings Kristinas gunstling Magnus Gabriel, upplev slottets välbevarade miljö med bevarade 1600-talsmålningar, ett slottskapell i Barockstil som är ett av de bäst bevarade i Europa och partyprinsens hejdlösa festande.

 

OBS Detta är en kommande tur

våren/sommaren 2017

 

Förbokningar är välkomna

SPECIALTUR

Kyrkohistorisk tur

till tre sockenkyrkor

vandra eller cykla

 

Här får du besöka tre fantastiska kyrkor inom vandring- och cykelavstånd från varandra och höra tre helt olika historier.

Varje kyrka har sin egen historia att berätta!

ca-tider: 3h i bil, 5h med cykel och 8h:s fotvandring.

 

Frösunda kyrka

Hör om Maria-altarskåp, klockstölder från Ryssland, spåren efter en vikingatida träkyrka och om helgons dramatiska och mycket smärtsamma öden.

 

Ett av de äldsta föremålen i kyrkan är en dopfunt från 1100-talets Sigtuna, lär dig mer om den och andra spännande föremål i kyrkan.

 

 

Orkesta kyrka - kalkmålningar

Orkesta kyrka har fantastiskt vackra kalkmålningar som är från 1400-talet. Kyrkan kan också vara Gustav Vasas dopkyrka. Vi berättar om honom och hans påverkan på Sverige, reformationen.

 

Markims kyrka

Vid kyrkan har man hittat en St:Larskälla där bönderna offrade mynt under 1600-talet och man tror också att kyran är byggd på en hednisk offerplats.

 

Markims kyrka har också många symboliskt spännande och vackra kalkmålningar. Dörren i vapenhuset är medeltida och har väldigt vackra beslag. Men beslagen är inte bara vackra, den hade en stark symbolisk folktroende innebörd för medeltidens Markimsbor.

BOKA NU NY TUR

Vikingar runt Vallentunasjön inkl. Stadsvandring i Sigtuna (8h)

 

Hör om vikingatiden runt Vallentunasjön, se ikoniska runstenar, gravfält och tingsplatser som de vikingatida eliten reste. Hör om deras liv och om de vanliga vikingarnas liv och om platsernas koppling till Sigtuna.

 

Följ sedan med på en guidad vandring i Sigtuna; hör om vikingastaden och den medeltida staden, besök MAriakyrkan och de tre kyrkoruiner som finns kvar vilket är de äldsta stenkyrkorna i Mälardalen.

Upplev Sigtuna med oss!

 

OBS Detta är en kommande tur

våren/sommaren 2017

 

Förbokningar är välkomna

BOKA NU NY TUR

Vikingar runt Vallentunasjön inkl. Världsarvskandidaten Markim-Orkesta (8h)

bil eller buss

 

Hör om vikingatiden runt Vallentunasjön, se ikoniska runstenar, gravfält och tingsplatser som den vikingatida eliten reste. Hör om deras liv och de vanliga vikingarnas liv och om kopplingen till det lika rika trakterna Markim-Orkesta. Hör om kopplingen till de nya utgrävningarna i Molnby.

 

Se Skålhamrastenarna som Ulv i Borresta i Orkesta lät resa åt sin frände Ulv i Skålhamra och se de runstenar som restes efter Ulv i Borresta vid Orkesta kyrka.

 

Hör om Estrid vid Broby Bro, kvinnan som växte upp vid Inga i Snåttstas gård i Markim och Ingas mäktiga historia och de runstenar hon reste runt sin gård för att befästa sin ställning i byggden!

 

Hör om detta och mycket mycket med under en underhållande och spännande tur i två rika vikingatida gårdsbebyggelser.

 

OBS Detta är en kommande tur

våren/sommaren 2017

 

Förbokningar är välkomna

 

Vallentuna kommun och dess omnejd kryllar av historia. Därför har vi valt ut de bästa sevärdheterna och bakat ihop dem åt er.

 

Resultatet är fantastiska bilturer, bussturer, vandringsturer och cykelturer* med olika teman.

 

Välj mellan 3h, 5h eller 8h.

Njut av en tidsresa du sent kommer glömma! Scrolla ner.

 

*Vandring- och cykelturerna hittar ni längst ned med undantag för Vikingar runt Vallentunasjön och en kyrkotur.

 

Bilturer går att ordna vid privatbokningar

Bussar går att ordna för grupper och föreningar.

 

BILA, VANDRA ELLER CYKLA MED OSS I VÄRDLSARVSKANDIDATEN MARKIM-ORKESTA

Vandra längst Pilgrim Vallentunas leder

endast en timme norr om Stockholm

Vasa, vikingar och vendelgravar - 1000 år av historia (5h/8h)

 

Följ med oss genom 1000 år i historien, från Gustav Vasas troliga födelseplats tillbaka till 600-talets vendeltida kungshögar.

 

Vi startar vår rundtur vid Lindholmens station och tar oss sedan till fots, med cykel eller bil till Vasakullen.

Därefter fortsätter vi genom Orkesta socken. Vi guidar er vid ett kristet gravfält och berättar om vendeltidens invånare i Vaxtuna. Rundturens sista stopp är Björns sten, en runsten som berättar om en vikings öde.

 

Tidsåtgång

 

Till fots: 6,5 timmar

Med cykel: 3,5 timmar

Med bil: 2,5 timmar

 

* Detta är uppskattningar som kan variera beroende på olika faktoer såsom gruppstorlek, gruppens tempo, väderlek, mm.

 

 

 

Vikingatid, vendeltid och kyrkohistoria i Markim (5h)

 

Följ med oss till vikingatidens slut och den svenska och lokala kristendomens begynnelse.

 

Vi startar vår rundtur vid Markims kyrka. Efter besöket i kyrkan går vi vidare till Snåttsta gård. Vid Snåttsta reste Inga av Svartsjölandet 4 runstenar till sin döde make Ragnfast.

 

Ni tar er sedan vidare genom det uppländska kulturlandskapet och går mellan pittorerska gårdar. Vid Vaxtuna berättar vid om vikingarnas begravningstraditioner och här kan ni äta er matsäck. Sedan bär färden tillbaks till Markims kyrka.

 

Tidsåtgång: 4,5 timmar

Med cykel: 2,5 timmar

Med bil: 1,5 timmar

 

* Detta är uppskattningar som kan variera beroende på olika faktoer såsom gruppstorlek, gruppens tempo, väderlek, mm.

 

 

 

Vikingatid till Vasatid - Historien i Orkesta (3h/5h)

 

Vi startar vår rundtur vid Lindholmens station och tar oss sedan till fots, med cykel eller bil till Vasakullen.

Därefter fortsätter vi genom Orkesta socken. Vi guidar er vid ett kristet gravfält och berättar om svensk/lokal kyrkohistoria vid Orkesta kyrka. Vid kyrkan finns också 5 runstenar, vi berättar om runor och runstenar.

 

Tidsåtgång

 

Till fots: 4,5 timmar

Med cykel: 2,5 timmar

Med bil: 1,5 timmar

 

* Detta är uppskattningar som kan variera beroende på olika faktoer såsom gruppstorlek, gruppens tempo, väderlek, mm.

 

 

 

 

 

 

Priser och annan information

 

 

Samma priser gäller för alla rundturer

 

Schemalagda bussturer:

450 kr/person

 

 

Privata bilturer bara du, din mindre grupp och en guide (max 8 personer)

Pris kommer

 

 

 

Gruppris för privat gruppbokning, d.v.s att det bara är en grupp i bokningen.

 

6999 kr/grupp. Inkluderar buss.

 

 

KONTAKT

 

+46737289670

 

info@timetraveltours.se

SOCIALA MEDIER

RECENSION

 

"Är så imponerad av de unga killarnas företag. Var med vid en guidning vid Vada Sjökullar. Det var spännande, intressant och inspirerande. Kände att jag ville veta mer. Passa på att ta tillfället i akt och häng med på en av deras guidningar. Värt varenda sekin!" Länk till recension

COPYRIGHT: TIME TRAVEL TOURS, 2014-2020

KORT OM OSS

 

Time Travel Tours anordnar historiska guidningar, vi gör guidade tidsresor. Det innebär att vi vill att ni ska uppleva en historisk epok i våra guidningar. Ni ska inte enbart uppleva en plats historia utan också den epok som platsen kommer ifrån. När vi guidar gör vi en resa till en plats från en annan tid, som tidsresor ska vara.

 

Läs mer om oss här!

MEDLEMSKAP, SAMARBETEN OCH PARTNERS

VÅRA GUIDNINGAR I VALLENTUNA , TÄBY OCH REGION STOCKHOLM

Buss- och bilturer möjliga vid privat- och gruppbokning.

 

Svensk historia / Förhistoria

Vasakullen (Gustav Vasa/1500-tal)

 

Vaxtuna gravfält (bronsålder)

 

Stadsvandring i Gamla Stan

 

Stadsvandring i Sigtuna

 

Historiska vandringar på Pilgrim Vallentunas leder med tema; Svensk historia, Vikingatid eller Vikingatid och medeltid

 

Vikingatid (800-1050 e.kr)

Arkils tingstad

 

Snåttsta i Markim

 

Jarlabankes bro

 

Broby bro

 

Orkesta kyrka

 

Runt Vallentunasjön ( Runriket )

 

Vendeltid (500-800 e.kr)

Valsgärde (Uppsala, sommaren 2017)

 

Nordians hög

 

Vada sjökullar

 

Hövdingaparken i Vallentuna Centrum

 

Kyrkohistoria (medeltid till idag)

Kårsta kyrka

 

Össeby-Garns kyrka

 

Orkesta kyrka

 

Markims kyrka

 

Frösunda kyrka

 

Vallentuna kyrka

 

Vada kyrka

 

Lagga kyrka

 

Rö kyrka

 

Funbo kyrka

 

Knutby kyrka

 

Fresta kyrka (under kyrkohistorisk busstur)

 

Med mera

VÅRA GUIDER

 

Angus Carlsson

* Minst 5:e generation i Vallentuna kommun. Lokalguide ut i fingerspetsarna.

 

* 4 års guideerfarenhet trots sin unga ålder.

 

* Kurser i Kulturarvsanalys, Fornnordisk religion, Vikingatida texter, Isländska + många böcker och annan självinläsning.

 

* Utbildar sig till Auktoriserad Stockholmsguide

GE OSS EN RECENSION!

INFORMATION OM VÅR TILLGÄNGLIGHET:

 

VARDAGAR, EJ SOMMARLOV: Under vardagar erbjuder vi guidningar för skolklasser, gruppturer med buss och privata guidningar utan transport.

VARDAGAR, SOMMARLOV: Vi erbjuder alla våra koncept under denna period.

HELGER: Vi erbjuder alla våra koncept under denna period.